Branşlar

Goalball

GOALBALL KURALLARI

1 Saha
1.1 Boyutlar: Goalball için kullanılan saha 18 metre (+/- .05 metre) uzunluğunda
ve 9 metre (+/.05 metre) genişliğinde bir dikdörtgen biçiminde olmalıdır.
Ölçüler dış kenarlara aittir. Saha içerisinde işaretlerden başka bir şey
bulunmayacaktır. (bakınız şekil 1) Saha 3’er metrelik altı alana bölünmelidir
1.2 Sahanın her iki tarafındaki kalelerin önünde 6 m, (+-0.05 m) uzunluğunda ve
9,00 m (+-0.05 m) genişliğinde Takım Alanları mevcuttur. Takım alanları iki
eşit kısıma bölünür (3 m(+_0.05) uzunluk ve 9 m (+_0.05 m) genişlik). Bu
bölümlere oryantasyon alanı ve Ara alan denilir. Oryantasyon alanı kaleye
yakın ve Ara Alan ise kaleye uzaktır. Takım alanları oyuncu yönlendirme
çizgilerine sahiptir bakınız ek A
1.3 Tarafsız Alan sahanın ortasındadır. 6m (+-.05) uzunluğunda ve 9m (+-.05m)
genişliğindedir ve orta saha çizgisi ile iki eşit bölüme ayrılır. (bakınız ek 1)
1.4 Tüm çizgiler 0.05m genişliğinde (+/- .01m) ve bant ile işaretlenecektir.
Oyunculara kolaylık sağlaması için bant altında ip olacaktır. Ipin kalınlığı
0.003m (+/- 0.0005m kalınlığında) ve bantın altında yerleştirilmiş olacaktır.
Bantın rengi top ve zemin ile zıt renkte kontras yapacak şekilde ve hakem ile
seyircilerin görüşlerini topu ve saha çizgilerini daha iyi görecekleri şekilde
olmalıdır
1.5 Sahanın etrafında, kenar çizgilerinden ve gol çizgilerinden 1,5 metre 1.5m
(+/- 0.05m) geride dokunsal olmayan bir çizgi olmalıdır. Bu çizgiye Line Out
çizgisi denilecektir.
1.6 Zemin yüzeyi pürüzsüz olmalıdır ve IBSA Teknik delegesi tarafından
onaylanmış olmalıdır.(IBSA’ya bağlı turnuvalar için) Paralimpik Oyunları,
Dünya Şampiyonası ve diğer tüm şampiyonalar için tahta, plastik ya da taraflex
zemin dengi malzemeler kullanılacaktır.

2 Takım Oturma Alanı
2.1 İki takımın oturacağı banklar, skorboard/zaman belirleyici masasının iki
yanında, oyun alanından en az 3 metre uzaklıkta olacaktır. Takım oturma
alanı 4 metre (+/-.05 metre) uzunluğunda 3m (+/-.05m) derinliğinde ve altında
ip olan bant ile işaretlenmiş olacaktır. (Bkz ek 1)
2.2 Takım oturma bankları skorboarda/zaman belirleyiciye yakın ve oyuncuların
takım alanıyla aynı hizada olmalıdır. (Bkz ek 1)
2.3 Devre arasında banklar değiştirilecektir. Bir takımın oturma alanı sahadaki
oyun alanıyla aynı tarafta olacaktır
2.4 Takımın bütün üyeleri oyun sırasında belirlenen bankta duracaklardır ve
bedenlerinden en az bir kısmı çizgi üstü veya arkasında olacaktır. Buna
uyulmaması durumunda takım penaltısı – Takım Oyun geciktirme- penaltısı
ile cezalandırılacaktır.
2.5 Yaralanan ya da başka bir sebeple yarışmadan ayrılan bir oyuncu, bir eskort
olarak takımının bankında oturmak isterse, turnuvanın organize komitesinin
öngördüğü şekilde belirleyici bir süveter giymelidir. Bu oyuncu katılımcı
sayılmaz. Buna uyulmaması durumunda takım bir geciktirme penaltısı ile
cezalandırılır ve oyuncunun takım alanını terk etmesi istenir.
3 Kaleler
3.1 Kalelerin genişliği 9.00 metre (+/- .05 metre) olacaktır. Kale direkleri 1.30
metre (+/- .02 metre) yüksekliğinde ve en az 50 cm derinliğindedir. (Kale
direkleri sahanın dışında, fakat gol çizgisiyle aynı hizada olmalıdır.)
3.2 silindir biçiminde olmalıdırlar.Orta direk yuvarlak (silindir biçiminde) olmalıdır.
3.3 Kale direklerinin ve orta direk yuvarlak veya oval olmalı ve maksimum çapı
0.15 metreyi geçmeyecektir.
3.4 Kale direkleri sahanın dışında, fakat gol çizgisiyle aynı hizada olmalıdır.
Ebatlar kalelerin iç ebatları olacaktır.
4 Top
4.1 Top aşağıdaki özelliklere uygun olacaktır.
 Çap: 24-25 cm
 Çevresi: 75.5 cm-78.5 cm
 Ağırlık: 1.250 gr. (+/- 50 gr).
 Ses delikleri: Çakışmayacak şekilde Üst yarım kürede 4 delik ve alt yarım
kürede 4 delik.

 Zil: 2 tane
 Elastomer: Doğal Kauçuk
 Norm DIN 53505’e Göre Sertlik: 80-85 °Shore A
 Renk: Mavi
 Yüzey: boğumlu
 Toksikolojik bileşensiz.
5 Büyük Şampiyonalar için (Paralimpik Oyunlar, Dünya Şampiyonaları ve
Paralimpik Oyunlar Seçmeleri) top, IBSA onaylı, Organizasyon komitesi
tarafından belirlenen top kullanılacaktır
6 Uniformalar
6.1 Bütün oyuncular resmi maç forması giymelidirler.
6.2 Her oyuncunun formaların ön ve arkalarında, çıkmayacak biçimde işlenmiş
numaraları olmalıdır Numaralar bir (1) ve dokuz (9) arasında bir sayı olmalı
ve en az 20 santimetre yüksekliğinde olmalıdır. Numaralar hakemin
göremeyeceği şekilde eşofman- şortun altına giyilemez. Koşulların herhangi
birine uyulmaması durumunda oyun geciktirme penaltısı olacaktır.
6.3 Formalar, malzemeler ve pedler bedenden 10 santimetreden fazla
uzanmamalıdır.
6.4 Para olimpiyatlar ve Dünya Şampiyonalarında, bir takımdaki tüm yarışmacılar
tarafından giyilen oyun süveteri, pantolonu ve çorapları aynı olmalıdır ve
Uluslar arası Paralimpik Komitesi tarafından istenen tüm reklam
standartlarını karşılamalıdır. Bu gerekli standartların karşılanmaması
durumunda takım oyun geciktirme penaltısı ile cezalandırılacak ve bu
oyuncunun oynamasına izin verilmeyecektir.
6.5 Başa yerleştirilen herhangi bir dolgu ya da farklı dış öğeler göz maskesinin
pozisyonunu ya da işlevine engel olmamalıdır.
7 Göz Maskesi/Göz Pedleri/Gözlük ve Kontak Lensler
7.1 Oyuncuların gözlük ya da kontak lens takmaları yasaktır.
7.2 Bütün oyuncular, oyunun herhangi bir yarısının ilk düdüğünden, o yarının
sonuna kadar göz bantları takmalıdırlar. Ayrıca değişiklik yapılan oyuncu
değişiklik anonsundan sonra sahadan ayrılırken göz maskesini çıkarabilir.
Uyulmaması durumunda kişisel penaltı – eyshade- ile sonuçlanacaktır.

7.3 Göz maskeleri aynı zamanda uzatmalar sırasında takılmak zorundadır. Tüm
oyuncuların sahada olsun ya da olmasın serbest atışlar sırasında göz
maskeleri takmaları zorunludur. Uyulmaması durumunda kişisel penaltı –
eyeshade- ile sonuçlanacaktır.
7.4 Bütün büyük şampiyonalarda, oyuna katılan tüm oyuncular IBSA Goalball
Teknik Delegesi ya da Teknik delege tarafından belirlenen bir kişinin gözetimi
altında gözlerini,göz pedi ya da eşdeğer bir malzeme ile kapatacaklardır.
7.5 Oyuncu tarafından göz maskesinin ayarlanması ya da değiştirilmesi ile ilgili bir
durum tıbbi oyuncu değişikliğinden (45sn) daha uzun sürerse kişisel oyun
geciktirme penaltısı verilecektir. Atış için 10snyi tutmayan diğer bir 10sn
zaman görevlisi 45sn zamanı tutacaktır.
7.6 Turnuva organizasyonu tarafından sağlanan herhangi bir göz pedi IBSA
Teknik delege tarafından onaylanmak zorundadır.
8 Müsabaka Kategorileri ve Sınıflandırma
8.1 Yarışmalar erkek ve kadın olmak üzere iki kategoriye ayrılır.
8.2 Uluslar arası yarışmalar için tüm oyuncuların IPC/IBSA spor sınıflandırması
olan B1, B2 ya da B3 kategorilerini mutlaka karşılamaları gerekir.
9 Takım Oluşturma
9.1 Bir turnuvanın başında, her takım üç (3) asil oyuncu ve en fazla üç (3)
yedek oyuncudan oluşacaktır.
9.2 Her takımın oturma alanında en fazla üç (3) eskort bulunabilir. Takım Oturma
alanındaki toplam kişi sayısı oyunbaşlangıcındaki ilk üç sporcu dahil olmak
üzere 9 kişiden fazla olamaz.
9.3 Hakem yazı tura atışı sırasında, yarışa dahil olmayan herhangi bir oyuncudan
haberdar edilmelidir. Oyuncu organizasyon komitesi tarafından kendisine
verilen ayırt edici formayı giymek zorundadır; aksi halde takım oturma
alanında oturmasına izin verilmez. Buna uyulmaması durumunda Takım
penaltısı – Oyun Geciktirmeye neden olacaktır.
10 Görevliler
10.1 Her oyunda 2 hakem, 4 kale hakemi, 1 yazıcı, 1 zaman tutucu ve 2 on saniye
hakemi olacaktır. Paralimpik Oyunları, Dünya şampiyonaları, Paralimpik
Sınıflandırma Turnuvaları ve Bölgesel Şampiyonalarda bir arka plan zaman
tutucuya ihtiyaç vardır.

10.2 Hakemlerin görevleri IBSA Golbol hakem sertifika programı el kitabında
belirtilmiştir. Alt kademe görevlilerin (ITO) görevleri ise IBSA ITO el kitabında
belirtilmiştir.
BÖLÜM B – MAÇ BAŞLAMADAN ÖNCE
11 Yazı – Tura
11.1 Takım temsilcisinin yazı tura için doğru zaman ve yerde olması gerekir.
Uyulmaması durumunda takım penaltısına ve topu atma ya da karşılama ya
da masanın sağında ya da solunda( yazı masasının solu ya da sağı) olmayı
seçme şansını kaybetmeyle sonuçlanacaktır– Oyun Geciktirme. Eğer her iki
takımda yazı turuda bulunmazsa, müsabaka cetvelindeki ilk takım ( Takım A)
hakem masasının sol tarafında top ile oyuna başlayacaktır. Her iki takıma
oyun geciktirme penaltısı verilecektir.
11.2 Yazı tura atışı sırasında, takım temsilcisinin sıralama listesini (Lineup Sheet)
oyuncu ad ve numaralarının ve aynı zamanda oyun sırasında takım oturma
alanında oturmaya izin verilen antrenör/eskort isimlerini tamamlaması
istenecektir Eğer takım sıralama listesi ( Lineup sheet) yazı tura yerinde hazır
değilse, bir önceki maçın sıralama listesi kullanılacaktır. Eğer sıralama listesi
önceden yoksa, takım adı ve görevlilerin fonksiyonunu organizasyon
komitesinin turnuva için istediği başvuru formundaki mevcut hali
kullanılacaktır.
11.3 Kazananın belirleneceği bir maçta, takım temsilcisi hakem tarafından verilen
ve hakeme penaltılar sırasındaki yazı tura atışında mutlaka geri verilecek olan
serbest atış formunu tamamlaması istenecektir.
11.4 Hakem ya da Teknik Delege tarafından belirlenen diğer bir resmi görevli
tarafından yazı tura atılacaktır
11.5 Yazı turayı kazanan taraf, topu atan ya da karşılayan ya da hangi tarafta
başlayacaklarını seçen taraf olmayı seçebilir. Kalan seçenek kaybedene
ait olur.
11.6 İkinci devrenin başlangıcında, topu atan ve karşılayan taraf yer değiştirir.
Ikinci yarının ilk atışı ilk yarı başlangıcında savunma yapan takım tarafından
kullanılacaktır.
11.7 Yalnız sıralama listesinde yer alan oyuncular mevcut oyunu oynamaya izin
verileceklerdir. Atış kayıt listesindeki tüm oyuncular oyun başlangıcı sırasında
sahada ya da takım oturma alanında olmak zorundadırlar. Uyulmaması
durumunda mevcut olmayan her oyuncu için takım oyun geciktirme
penaltısına neden olacakır.

12 Isınma
12.1 Oyuncuların savunma yapacakları tarafta ısınma yapmalarına izin verilecektir.
Takımın topu diğer takımın savunma tarafına atmasına izin verilmeyecektir.
12.2 Eğer ısınma sırasında takım topu diğer takımın yarı sahasına atarsa, hakem
tarafından uarılacaktır. Eğer aynı takım topu ikinci kere diğer takımın yarı
sahasına atarsa takım penaltısı- sportmenlik dışı davranış- ile
cezalandırılacaktır.
13 Oyunun Süresi
13.1 Bir oyun, 12 dakikalık iki eşit yarıya bölünmüş toplam 24 dakikadan
oluşacaktır.
13.2 Oyunun sonu ile bir sonraki oyunun başlangıcı arasında en az beş (5)
dakika olmalıdır. Para olimpiyatlarda ve Dünya Şampiyonalarında oyunun
sonu ile bir sonraki oyunun başlangıcı arasında en az on beş (15) dakika
olacaktır.
13.3 Oyun başlamadan beş (5) dakika once duyulabilir bir uyarı yapılacaktır.
13.4 Herhangi bir yanda oynamaya başlayacak olan oyuncular, oyun
başlamadan 1 dakika 30 saniye önce göz bandı/siperi kontrolü için hazır
olmalıdırlar.
13.5 Herhangi bir devre başlamadan 30 saniye önce duyulabilir bir uyan
yapılacaktır.
13.6 Maç arası üç (3) dakika uzunluğunda olacaktır
13.7 Tüm takım ve oyuncular masa hakemi “time” dediğinde oyuna başlamaya
hazır olmalıdırlar (bkz kural 12.5) – uyulmaması durumunda Takım ya da
Kişisel Penaltı ile sonuçlanacaktır. Kişisel Penaltı– Oyun geciktirme.
13.8 Süre dolduğu zaman, oyunun herhangi bir devresi bitmiş sayılacaktır

14 Oyun Protokolü
14.1 Hakem oyunu seyircilerin cep telefonlarını sesize almaları ve oyun sırasında
top oyunda iken herkesin sesiz kalması gerektiğini hatırlatması ile
başlayacaktır. Hakem “center” demeden önce “sessizlik lütfen” diyerek topu ilk
atışı kullanacak takıma atar. Hakem topu orta çizgiye en yakın olan oyuncuya
atar. Daha sonra düdüğünü üç kere çalar ve “play” der.
14.2 Oyunun süresi üçüncü düdük ile başlayacaktır.
14.3 Hakem herhangi bir yarıyı düdük çalıp “ilk yarı”, ya da “game” ya da “serbest
atışlar” diye anons ederek tamamlayacaktır. Bu uyarı oyuncuların yarının
bittiğini ve oyuncuların göz maskelerine dokunabileceklerini ve yarı bitmeden
penaltı durumunda olmadıklarını sağlamaya çalışmak içindir.
14.4 Oyunun süresi, penaltı durumları dışında, hakemin düdüğü çalıdığında
duracak ve tekrar çalıdığında başlayacaktır. Oyun süresi penaltı sırasında
duracaktır.
14.5 Topun oyuna tekrar dahil olması durumunda top, hakem ya da köşe hakemi
tarafından oyun alanına çıktığı yerdeki 1.5 m oryantasyon çizgisi üzerine
bırakılacaktır. Hakem daha sonra “play” diyecektir.
14.6 Atış esnasında top saha dış çizgisini geçerse, hakem “out” diyecek ve on
saniye zamanı durdurulup sıfırlanacaktır. Eğer atış sırasında top, Line out
çizgisinden dışarı çıkarsa hakem düdüğünü çalarak “line out” diyecektir. Top
çıktığı taraftan karşı takımın 1.5 metrelik oryantasyon çizgisi üzerine hakem
ya da köşe hakemi tarafından konulacaktır. Eğer top, line out çizgisini geçmez
ve oyun süresi durmamışsa top takım alanına geldiğinde hakem play
diyecektir. Eğer oyun süresi durmuş ise hakem “sesizlik lütfen” diyecek,
düdüğünü çalacak ve “play” diyecek.
14.7 Eğer top, kenar çizgisinin dışına çıkarsa, hakem “blocked out” diyecektir.
Eğer top line out çizgisini geçerse, hakem ”line out” düdüğünü çalacaktır.
14.8 Top oyuna hakem ya da köşe hakemi tarfından kural 13.6 da belirtildiği gibi
bırakılacaktır.
14.9 Oyun süresi durmamışsa, 10 sn süresi işlemeye devam edecektir ve topun
oyuna geri sokulmasıyla hakem “play” komutuyla oyunu devam ettirecektir

14.10 Eğer oyun süresi durmuşsa, 10 sn süreside duracaktır. Top oyuna tekrar
girdiğinde hakem “sessizlik lütfen”, düdük çalacak ve “play” diyecektir. Takım,
topu orta saha çizgisinden geçirmek için geri kalan süreye sahip olacaktır.
14.11 Oyun süresinin herhangi bir zamanda durması ve topun hakem ya da köşe
hakemi tarafından 1.5 m lik oryantasyon çizgisine konulmasıyla,herhangi bir
takım üyesinin gelip topu alıp almamasına bakılmaksızın, hakem “sessizlik
lütfen” diyecek, düdüğünü çalacak ve “play” diyecek.
14.12 Sahada oyuncuyu el olarak yönlendirmeye yardımcı olunmayacaktır.
Uyulmaması durumunda, takım ya da kişisel penaltı – oyun geciktirme
verilecektir.
14.13 Bir penaltı durumunu takiben, oyuncular hakem ya da köşe hakemi
tarafından yönlendirilebilirler. Eğer başka herhangi bir zamanda hakemden
yönlendirme istenirse bir kişisel oyun geciktirme penaltısı çalınacaktır
14.14 Atılan top herhangi bir savunma oyuncusuna dokunmadan takım alanında
durur ve oyuncular tarafından bulunamazsa ölü top olarak değerlendirilir.
Hakem düdüğünü çalarak “ölü top” diyecektir. Top hakem tarafından savunma
yapan takıma kural 13.5 te açıklandığı gibi verilecektir. Ölü top, topun kale
direğine çarpıp herhangi bir savunma oyuncusuna dokunmadan takım
alanında ya da serbest alanda durmasıylada çalınacaktır. Top tamamen
hareketsiz kalana kadar düdük çalınmayacaktır.
14.15 Bir takım üyesi oyun alanını, her ne sebeble olursa olsun (örnek, tıbbi
müdahale ya da ekipman ayarı) ancak oyunun resmi bir arasında terk edebilir.
Bu takım üyesi o yarının bitimine kadar oyuna geri dönemez.
14.16 Hakem ancak oyuncunun güvenliği tehlikeye düşecek kanaatine varmışsa
Zeminin silinmesi için official time-out alır. Zeminin silinmesi oyun içerisinde
sadece görevli molası sırasında yapılır.
14 Puanlama
14.1 Topun kale çizgisini tamamıyla her geçişi gol sayılacaktır. (bkz ek 1). Hakem
düdüğünü iki kere çalacak ve golü anons edecektir. Oyun süresi hakemin ilk
düdüğü çalması ile duracaktır. hakem ya da topu oyuna sokan köşe hakemi
tarafından atılan gol, sayılmaz
14.2 Eğer savunma yapan oyuncunun göz maskesi atılan toptan dolayı çıkar ya da
yerinden ayrılırsa; oyun topun kontrol edilmesi, savunmadan dışarı çıkması ya
da gol olana kadar devam ettirilir.
14.3 Sürenin bitiminde en çok gol atan takım galip ilan edilecektir

14.4 Oyun takımlardan birinin 10 gol önde olması durumunda sona erecektir.
15 Takım Molası
15.1 Her takım, taktik belirleme amacıyla normal oyun süresi boyunca dört (4)
tane kırk beş (45) saniyelik mola alma hakkına sahiptir. Takım molalarından
en az biri ilk yarıda alınmak zorundadır aksi takdirde bu mola kaybedilmiş
olacaktır. Mola alındığında, moladan iki takım da faydalanır.
15.2 Her takım uzatmalar sırasında bir (1) tane kırk beş (45) saniyelik mola alma
hakkına sahiptir.
15.3 Topa sahip olan takım mola isteğinde bulunabilir. Her iki takım oyundaki
herhangi bir resmi ara esnasında mola isteğinde bulunabilir.
15.4 Mola isteği bir çalıştırıcı ya da herhangi bir takım üyesi tarafından tarafından
hakeme ”mola” demesi ve/veya el işaretiyle belirtilir. (bkz ek 1)
15.5 Hakemin molayı kabul edişi, ”mola” ve molayı alan takımın adını söylemesiyle
anlaşılacaktır. (Ör: Mola – A takımı). Takım oturma alanındaki herhangi bir
kişinin sahaya girmesine izin verilecektir.
15.6 10 saniye hakemi 45 snlik zamanı başlatacak ve mola bitiminden 15 saniye
önce sesli bir uyarı ve mola bitiminde bir daha sesli bir uyarı yapacaktır.
15.7 15 sn sesli sinyali geldiğinde hakemler “15 saniye” diye seslenceklerdir.
15.8 Mola süresi sona ermeden önce bir oyuncu değişikliği gerçekleştirilebilir.
Eğer takım mola bitiminden once oyuncu değişikliği isterse takıma hem
oyuncu değişikliği hem mola verilir. Eğer takım mola süresi bitiminden sona
oyuncu değişiklik talebinde bulunursa bu takım Takım penaltısı- Oyun
geciktirme ile cezalandırılır
15.9 Bir takım bir mola aldıktan sonra, ikinci bir mola ya da oyuncu değişkliğini
alabilmesi için en az bir atış gerçekleşmelidir.
15.10 Eğer bir takım normal oyun süresi içerisinde dörtten (4) fazla mola ister ya da
ikinci yarıda üç (3) ten fazla ya da uzatmalar sırasında bir (1) den fazla mola
isterse, isteği red edilecek ve hemen takım oyun geciktirme penaltısı
verilecektir.
15.11 Hakem “sesizlik lütfen” dedikten sonra takım oturma alanındaki herkesin taktik
vermeyi durdurmaları gerekir aksi takdirde Takım penaltısı – kural dışı taktik
verme (Illegal Coaching )verilir.

16 Görevli Molası – Official’s Time Out
16.1 Hakem, gerekli gördüğü herhangi bir zamanda görevli molası verebilir.
16.2 Eğer bir hakem resmi bir mola düdüğünü topa sahip olan takım için
verdiyse, o zaman, top kale hakemi tarafından kontrol edilmelidir. Görevli
molası bitiminde köşe hakemi topu 1.5 m’lik oyuncu oryantasyon çizgisinin ön
tarafına bırakmalıdır. (kural 13.5).
16.3 Görevli molasının süre limiti yoktur.
16.4 Görevli molası sırasında takım oturma alanında bulunan takımlar hakem
“sesizlik lütfen” diyene kadar taktik verebilir. Hakemin “sessizlik lütfen”
komutundan sonra takım oturma alanından taktik verme durmalıdır. Buna
uyulmaması durumunda Takım penaltısı ile cezalandırılacaktır. Kural 15.
17 Tıbbi Gerekçeli Mola -Medical Time Out
17.1 Tıbbi gerekçeli molalar en fazla kırk beş (45) saniyedir. Bir sakatlanma ya da
rahatsızlanma durumunda hakem tarafından tıbbi mola verilecektir. Hakem
45 saniyenin bitiminde oyuncunun oyuna devam edip edemeyeceğine danışıp
karar verir.
17.2 Sakatlanan oyuncuya en yakın on sn (10) zaman belirleyici kırk beş (45)
saniyeye ayarlı bir kronometre(süreölçer) başlatacaktır onsn (10) zaman
belirleyici kırk beş (45) saniyeye ayarlı bir kronometre(süreölçer)
başlatacaktır
17.3 Tıbbi gerekçeli molanın bitimine 15 sn kala ve molanın bitiminde sesli bir uyarı
gelecektir.
17.4 Eğer hakem sakatlanan oyuncunun kırk beş (45) saniyenin sonunda
oynamaya hazır olmadığına kanaat getirirse bu oyuncu tıbbi oyuncu değişikliği
ile değiştirilir. Antrenörün normal oyuncu değişikliği istemesi ile aynı oyuncu
oyuna girebilir.
17.5 Tıbbi gerekçeli mola (medical time out) sırasında takım oturma alanından
birden fazla kişinin sahaya girmesine izin verilmez. Sahaya giren kişinin tıbbi
gerekçeli mola bitiminde takım oturma alanında olmazı zorunludur. 15 sn
uyarı mola bitiminden once verilir. Eğer sahaya takım oturma alanından
birden fazla kişi girerse ya da sahaya giren kişi tıbbi mola süresi bitiminde
takım oturma alanında değilse takım oyun geciktirme penaltısı verilir.

18 Blood Rule – Kanamalar
18.1 Eğer bir oyuncuda yaralanmadan dolayı bir kanama olduğu hakem tarafından
gözlenirse, tıbbi gerekçeli mola (medical time out ) alınacaktır. Oyuncu
sahadan çıkarılacak ve kanama durdurulup, kanayan yer kapatılıp ve gerekli
ise forması değiştirilene kadar sahaya alınmayacaktır. Eğer tıbbi gerekçeli
mola süresince kanama durdurulamaz, kanayan yer kapatılamaz ve forma
değiştirilemez ise tıbbi oyuncu değişikliği – medical substitution gereklidir.
18.2 Eğer oyuncu kanamadan dolayı değiştirilirse tıbbi gerekçeli oyuncu değişikliği
– “medical substitution” Kabul edilecek ve antrenör normal bir oyuncu
değişikliği istemesi halinde ve hakemin oyuncunun kural 18.1 de gerekli
görülen gereksinimleri karşıladığını görmesi durumunda oyuna dahil
edilecektir.
18.3 Oyun başlamadan önce mutlaka tüm kirlenmiş yüzeylerin uygun bir şekilde
temizlenmesi gereklidir.
18.4 Eğer oyuncunun aynı numaralı yedek bir forması yoksa, farklı munaralı bir
forma giymesine izin verilir (takım oyuncuları tarafından kullanılmış olmayan)
Bu durum hakeme belirtilmeli ve hakem değişikliği anons etmelidir.
19 Takım Oyuncu Değişiklikleri
19.1 Her takım oyun süresi içerisinde dört (4) oyuncu değişikliği yapabilir. En az bir
değişikliğin oyunun ilk yarısı içerisinde alınması gereklidir aksi durumda bu
oyuncu değişikliği kaybedilir.
19.2 Her takım tüm uzatmalar boyunca bir (1) oyuncu değişiklik hakkına sahiptir.
19.3 Aynı oyuncu birden fazla oyuna girip çıkabilir.
19.4 Top takımın kontrolündeyken oyuncu değişikliği istenebilir. Her iki takım
oyun süresi durduğunda oyuncu değişikliği isteyebilir.
19.5 Oyuncu değişikliği takımın herhangi bir üyesi tarafından el işaretleriyle (bkz ek
1) ve/veya sözler kullanılarak (oyuncu değişikliği) talep edilebilir.
19.6 Oyuncu değişikliği, hakemin değişikliği isteyen takımın adını söylemesi ile
başlar.
19.7 Hakem tarafından oyuncu değişikliği anonsu yapıldıktan sonra, değişiklik
isteyen takım oyundan çıkan ve oyuna dahil olan oyuncuların numaralarının
bulunduğu levhayı kaldırır.

19.8 Göz pedinin takılması gereken turnuvalarda, oyuna dahil olacak oyuncunun
göz pedinin mutlaka takılı olması ve hakem değişiklik anonsu yaptığında
kontrole hazır olmalıdır. Oyuncu ya da çalıştırıcı tarafından olabilecek
herhangi bir gecikme takım penaltısına neden olur. Takım penaltısı – Takım
Oyun Geciktirme (Delay of Game)
19.9 Mola oyuncu değişikliği bitmeden istenebilir. Eğer oyuncu değişikliği yapan
takım değişiklik bitmeden mola isterse hem oyuncu değişikliği yapmış hem de
mola almış kabul edilir.
19.10 Takım oyuncu değişikliği tamamlandıktan sonra aynı takımın oyuncu
değişikliği ya da mola isteyebilmesi için en az bir atış gerçekleştirmesi
gereklidir.
19.11 Hakem takım adı ve dışarı çıkan oyuncunun numarasını anons ettikten sonra,
dışarı çıkan oyuncu maskesini çıkarıp takım oturma alanına gidebilir. Köşe
hakemi dışarı çıkan oyuncuya yardımcı olabilir ve içeriye girecek oyuncuyu
alarak takım oturma alanına yakın kale direğine bırakır. Eğer dışarı çıkan
oyuncu hakem, takım adı ve dışarı çıkacak oyuncunun numarasını anons
etmeden önce maskesine dokunursa eyeshade penaltı (maske penaltısı) ile
cezalandırılacaktır.
19.12 Penaltı durumlarında, ceza alan oyuncu dışında oyuncu değişikliği
yapılabilir.
19.13 Oyuncu değişikliği sırasında her iki takım oturma alanından hakem sessizlik
lütfen diyene kadar taktik verilebilir. Eğer takım “sessizlik lütfen” komutundan
sonra taktik vermeye devam ederse takıma Takım Penaltısı – Kural dışı taktik
verme (illegal coaching) verilir.
19.14 Devre arası oyuncu değişiklikleri takımın kalan üç oyuncu değişikliğinden biri
olarak Kabul edilmeyecektir. Takımlar devre arasındaki oyuncu değişikliklerini
ikinci devre başında anonsu yapacak hakeme bildirmelidirler. Eğer takım
devre arası bitmeden oyuncu değişikliğini hakeme bildirmez ise bu takım
Takım Penaltısı – Oyun geciktirme (Delay of Game) ile cezalandırılacaktır..
19.15 Eğer takım normal oyun süresi içerisinde dörtten (4) fazla oyuncu değişikliği
ya da ikinci devrede üçten (3) fazla ya da uzatmalarda birden (1) fazla oyuncu
değişikliği talep ederse bu talep red edilecek ve talep eden takım oyun
geciktirme penaltısı ile cezalandırılacaktır.
20 Tıbbi Oyuncu Değişiklikleri
20.1 Tıbbi oyuncu değişiklikleri oyunda izin verilen dört (4) oyuncu değişikliğinden
biri olarak sayılmayacaktır.

20.2 Oyun süresi içerisinde aynı oyuncu için sakatlanmalardan dolayı oluşan iki
kere duraklamalarda hakemin kararı doğrultusunda, oyuncu devre sonuna
kadar oyuna alınmaz. Oyunun geri kalan devresinde aynı oyuncu için yeni bir
tıbbi duraklama oyuncunun hemen tıbbi oyuncu değişikliği ile devrenin sonuna
kadar oyuna alınmamasını gerektirir.
20.3 Tıbbi oyuncu değişikliği anonsundan sonra hakem oyuncunun oyuna devam
edip etmeyeceğine karar verir. Kırk beş (45) saniyenin sonunda eğer hakem
oyuncunun devam etmeyeceğine karar verirse oyuncu değiştirilmeli ancak
antrenör normal oyuncu değişiklik isteği ile oyuncu oyuna geri dönebilir.
20.4 Takım, oyuncu değişikliği sırasında sahadaki oyunculara hakem “sesizlik
lütfen” diyene kadar taktik vermeye devam edebilir. Uyulmaması durumunda
Takım penaltısı – kural dışı taktik verme (illegal coaching) verilir.
KISIM D – İHLALLER
İhlal olduğu zaman hakem düdüğünü çalarak ihlalin adını söyler. Top ihlali
yapmayan takıma verilir.
21 Erken Atış – Premature Throw
21.1 Erken atış, oyuncunun topu hakemin verdiği “oyna” komutundan önce attığı
takdirde oluşur.
22 Dışarı Pas – Pass Out
Dışarı pas hakem tarafından şu durumlarda söylenir.
22.1 Top, takım oyuncuları arasında pas verilirken kenar çizgisinin dışına
çıkarsa
22.2 Oyuncu tarafından topun kasıtlı olarak saha dışına çıkarılması özellikle topa
ilk temastan sonra ikinci harekette.
23 Ball Over
23.1 Eğer top bir savunma oyuncusu tarafından durdurulur ve (a) top orta sahayı
ya da (b) tarafsız alan yan çizgisi üzerinden geçer ise, hakem düdüğünü çalıp
“ball over” diyecek. Top ona sahip olan takıma geri verilir. Top oyuna 13.6 da
açıklandığı üzere bırakılır. Hakem “sesizlik lütfen” değip düdüğünü çalarak
“play” der.

23.2 Eğer top kale direğine çarpar ve orta saha ya da tarafsız alandan dışarı
çıkarsa
23.3 Bu kural, serbest atışlara ve penaltı atışlarına uygulanmaz.
23.4 Topun, sahanın üstündeki bir objeye çarpması halinde hakem düdüğünü
çalıp “ball over” diyecek.

KISIM E – KİŞİSEL PENALTILAR
Kişisel bir penaltı durumunda hakem düdüğünü çalacak, penaltının adını, oyuncunun
numarasını ve takım adını anons edecek. Penaltıya neden olan oyuncu penaltı
atışını savunacaktır. Oyunun kuralları, bütün penaltı durumlarında geçerli olmak
üzere atışı yapan oyuncu sayı yapamaz. Gol olmadığı sürece savunmadan kaynaklı
penaltı durumlarında atış tekrarlanacaktır. Eğer penaltıyı kullanacak oyuncu kendi
kalesine gol atarsa gol sayılmayacak ancak top kaybı olarak değerlendirilecektir.
Penaltıyı kullanacak takım penaltıyı atmak istemezse el işareti ile ve/veya “penalty
declined” demelidir. Oyun tekrar başladığında penaltı kullanmak istemeyen takım
topa sahip olacaktır. Oyun süresi bütün penaltı durumlarında duracaktır.
24 Short Ball – Kısa Top
Atılan bir top, savunma takımının takım alanı önünde durduğunda atışı
yapan oyuncuya short ball (kısa top) penaltı verilecektir.
25 High Ball
25.1 Top, atışı yapan oyuncunun elinden çıktıktan sonra en az bir kere takım
alanında (6 metre) yere değmek zorundadır. Değmediği takdirde atışı
gerçekleştiren oyuncuya high ball penaltısı verilecektir.
26 Long Ball
26.1 Paragraf 25’e ek olarak, top ayrıca serbest bölgede en az bir kere yere
değmek zorundadır aksi durumda atışı yapan oyuncu long ball penaltısı ile
cezalandırılacaktır.
27 Eyeshades – Göz Maskeleri

27.1 Oyun sırasında hakemin izni olmadan göz maskesine dokunan herhangi bir
oyuncuya eyeshades penaltı verilecektir.
27.2 Bir penaltı durumunda sahadan çıkarılan oyuncu göz bandını elleyemez, aksi
takdirde eyeshades penaltı alır.
27.3 Eğer oyuncu değişikliği sırasında sahayı terk eden oyuncu, hakemin oyuncu
değişiklik anonsundan ve takım ismini söylemesinden önce maskesine
dokunur ve/veya da maskesini çıkarırsa eyeshades penaltı verilir.
28 Illegal Defence – Kural Dışı Savunma
28.1 Topla yapılan ilk savunma, bedeni takım sahasına değen bir oyuncu
tarafından yapılmalıdır. (oryantasyon ve ara alan)
29 Kişisel Oyun Geciktirme – Personal Delay of Game
29.1 Oyuncular, hakemin talimatı üzerine oyunun herhangi bir yarısına başlamaya
hazır olmalıdırlar.
29.2 Oyuncular, hakem ya da köşe hakemi tarafından, penaltı durumunu takip
eden bir durum olmadıkça sahadaki takım arkadaşları dışında bir kimseden
yardım almamalıdırlar. (Kural 13.13).
29.3 Hakem, herhangi bir oyuncunun oyunu bilerek geciktirdiği kanaatine varırsa
kişisel oyun geciktirme penaltısı verilecektir.
30 Kişisel Sportmenlik Dışı Davranış – Personal Unsportsmanlike Conduct
30.1 Eğer hakem, oyuncunun sportmenlik dışı bir tavır sergilediğine karar verirse, o
oyuncu aleyhine kişisel sportmenlik dışı davranış penaltısı verecektir. Ayrıca,
oyun sırasında iki kişisel sportmenlik dışı davranış penaltısı verilen oyuncu o
oyundan ihraç edilecektir. Ayrıca, herhangi bir sportmenlik dışı bir davranış,
oyundan atılmaya ya da tesisten uzaklaştırılmaya neden olabilir. Eğer bir
oyuncu ihraç edilir ya da uzaklaştırılırsa hakem müsabakanın teknik
delegesine bu durumu tutanak ile bildirmek zorundadır. Eğer teknik
delege bunu onaylarsa oyuncu diğer yarışlardan çıkarılabilir. Bu durum
teknik delege tarafından yazılı bir rapor ile IBSA Goalball alt komitesine
turnuvanın sonucunda verilmelidir.
30.2 Kişisel sportmenlik davranıştan dolayı atılan bir oyuncu aynı oyunda başka bir
oyuncu ile yer değişemez.
30.3 Oyuncu tarafından hakem ve görevlilere yapılan kasıtlı bir temas o oyuncunun
hemen oyun dışarı atılmasını ve sahayı terk etmesini gerektirir.

30.4 Oyuncuların topun şeklini bilerek değiştirmeleri halinde kişisel sportmenlik dışı
davranış penaltısı verilecektir.
30.5 Goalball sporunda bir donanım yardımı olarak hiçbir yabancı maddeye izin
verilmeyecektir. Oyuncunun top yüzeyinin yapışmasını arttırır ya da azaltır bir
madde kullanması kesinlikle yasaktır. Bu gibi davranış “kişisel sportmenlik dışı
davranış” – penaltı – olarak kabul edilecektir.
30.6 Herhangi bir oyuncunun topu kasıtlı olarak herhangi bir yüzeye sürterek ıslak
hale getirmeye çalışması halinde kişisel sportmenlik dışı davranış penaltısı
verilecektir.
30.7 Goalball eller ile oynanır. Topun kasıtlı olarak ayak ile vurulması halinde
kişisel sportmenlik dışı davranış penaltısı verilecektir.
31 Gürültü – Noise
31.1 Oyuncu tarafından atış sırasında yapılan ya da topun atılmasından sonra
savunma yapan takımın topu takip etmesini önleyecek bir gürültü yapılması
durumunda penaltı verilecektir.
KISIM F – TAKIM PENALTILARI
Takım penaltıları durumunda hakem, düdüğünü çalmalı,” takım penaltısı” demeli ve
takım adını anons etmelidir. Penaltıyı atacak olan takım sahadaki oyuncular
arasından penaltıyı savunacak olan oyuncuyu seçer. Bu kural tüm takım
penaltılarında uygulanacaktır. Atış atacak olan oyuncu penaltıya neden olursa gol
sayılmayacaktır. Eğer bir savunma penaltısı gerçekleşirse gol olmaz ise atış
tekrarlanacaktır. Eğer penaltıyı kullanacak oyuncu kendi kalesine gol atarsa gol
sayılmayacak ancak top kaybı olarak değerlendirilecektir. Penaltıyı kullanacak takım
penaltıyı atmak istemezse el işareti ile ve/veya “penalty declined” demelidir. (bkz ek
1)Oyun tekrar başladığında penaltıyı kullanmak istemeyen takım topa sahip
olacaktır.
32 10 Saniye
32.1 Takımın topun savunmaya ilk defasından itibaren topu orta saha çizgisinden
geçirmek için 10 saniyelik bir zamanı olacaktır.
32.2 Eğer topun savunmaya ilk temasından sonra bir mola, oyuncu değişikliği ya
da line out olursa ve takım topa sahip ise ( oyuncunun kontrolünde ya da
takım oyuncuları aralarında paslaşırlarken) hakemin düdüğü ile ile 10 saniye
zamanı durdurulacak ve hakemin düdüğü çalıp “play” komutundan sonra
kaldığı yerden devam edecektir.

32.3 Bir savunmayı takiben “ blocked out” ve ardından düdük çalınıp “line out”
denilmiş ise 10 saniye zamanı durdurulacak ve “play” komutundan sonra sure
devam edecektir.
32.4 10 saniye “official’s time out” sırasında sıfırlanacaktır.
32.5 10 saniye golden sonra sıfırlanacaktır.
32.6 10 saniye herhangi bir yarının bitiminde sıfırlanacaktır.
32.7 10 saniye penaltı durumlarında sıfırlanacaktır.
32.8 10 saniyelik zaman savunmanın topla ilk temasından sonra takımın topa
sahip olup olmadığına bakılmaksızın başlayacaktır.
32.9 10 saniye zaman tutucu, hakemi zaman10 saniyeye ulaştığında, ya da topa
sahip olan takımın top orta saha çizgisini geçmeden önce haberdar edecek
33 Takımın Oyun Geciktirmesi – Team Delay of Game
33.1 Takımın temsilcisi yazı tura için belirlenen saatte hazır bulunmalıdır.
33.2 Takım devrenin herhangi bir yarısında hakemin komutu ile oyuna başlamaya
hazır bulunmalıdır.
34 Takımın oyunun devamını engelleyen davranışları olursa,
34.1 Hakemler devre arasında herhangi bir oyuncu değişikliği yapılmış ise
bilgilendirilmelidir.
34.2 Bir takım oyunun normal süresi içerisinde toplamda dörtten (4) fazla ya da
ikinci yarıda üçten (3) fazla ya da uzatmalarda birden (1) fazla mola isteğinde
bulunamaz.
34.3 Bir takım oyunun normal süresi içerisinde toplamda dörtten fazla ya da ikinci
yarıda üçten (3) fazla ya da uzatmalarda birden (1) fazla oyuncu değişiklik
isteğinde bulunamaz.
34.4 Oyuncu değişiklik anonsundan sonra oyuncunun, hazır olması ve antrenörün
dışarı ve içeri girecek oyuncuların numaralarını belirtmeye hazır olması gerekir.

35 Takım Sportmenlik Dışı Davranış – Team Unsportsmanlike Conduct
35.1 Takımın bütün oyuncu ve temsilcilerinin centilmen bir davranış içerisinde
olmaları gereklidir.
35.2 Hakemin kanaati doğrultusunda herhangi bir sportmenlik dışı bir davranış,
oyundan atılmaya ya da tesisten uzaklaştırılmaya ve/ veya yarıştan
çıkarılmaya neden olabilir. Hakem müsabakanın teknik delegesine daha
sonraki karar için olayın tutanağını sunmalıdır. Eğer teknik delege gerekli
görürse takım turnuvadaki maçlardan çıkarılabilir. Teknik delege IBSA
goalball alt komitesine bunu bir rapor ile göndermelidir.
36 Kural Dışı Taktik Verme – Illegal Coaching
36.1 Takım sıralama listesinde (line up sheet) yer alan ve sahada bulunmayan
üyeler, sahadaki oyuncular ile yalnızca bir resmi arada ve hakem “sessizlik
lütfen” diyene kadar konuşabilirler. Eğer takım “sessizlik lütfen” komutundan
sonra konuşmaya devam ederse illegal coaching – takım penaltısı verilecektir.
36.2 Antrenörler, oyuncular ile penaltı atışından sonra hakem, skoru anons ettikten
sonra konuşabilirler.
36.3 Antrenörler ve penaltıya katılmayan oyuncular penaltılar sırasında diğer
oyuncular ile konuşamazlar.
36.4 Aynı oyunda ikinci bir “illegal coaching” olması durumunda bu kişi sahadan
çıkarılacak ve takım penaltısı verilecektir.
37 Gürültü – Noise
37.1 Top atıldıktan sonra hucum takımı üyelerinden herhangi biri tarafından
yapılan herhangi bir aşırı gürültü penaltı ile cezalandırılacaktır.
KISIM G – MAÇ SONU
38 Uzatma
38.1 Kazananın belirleneceği bir maçın sonunda skorda eşitlik olduğu takdirde
takımlar, üçer (3) dakikalık iki (2) devre oynarlar.
38.2 Oyunun normal süresi bitimi ile ilk uzatma devresi arasında üç (3) dakikalık bir
ara olacaktır. Bu ara sırasında hangi takımın atış ya da savunma yapacağı ve
hangi takımın hangi tarafta başlayacağını belirlemek için bir yazı tura atılır.
38.3 Gol atan ilk takım kazanan ilan edilir.

38.4 Ikinci uzatma devresi gerekli olursa takımlar üç dakikalık ara içerisinde yer
değiştirirler.
39 Serbest Atışlar – Extra Throws
39.1 Uzatmalar sonunda beraberlik bozulmamış ise kazananı serbest atışlar
belirler. Oyun kuralları tüm penaltılar sırasında geçerlidir.
39.2 Kazananın belli olması gereken bir maçta, maç öncesi yazı tura atışı
sırasında, antrenöre serbest atışlar için sıralama listesi -Line up sheet –
verilir. Sıralama listesi atış kayıt listesinde – score sheet – bulunan tüm
oyuncuları kapsamalıdır.
39.3 Serbest atış sayısı sıralama listesindeki – Line up Sheet – minimum oyuncu
sayısına göre belirlenir.
39.4 Turnuvadan elenen, sakatlanan ya da oynayamayacağına karar verilen
oyuncular sıralama listesinden – Line up Sheet- silinir ve oyuncular sıraya
göre yukarı çıkar.
39.5 Serbest atışlardan önce hangi takımın ilk önce atış yapacağını belirlemek için
yazı tura atışı yapılır. Yazı tura atışı sırasında antrenör kendisine ilk yazı tura
atışı sırasında verilen sıralama listesini – Line up Sheet- teslim eder.
Oyuncular atış ve savunmayı sıralama listesine göre yaparlar.
39.6 Antrenörler, refakatçiler ve serbest atışa dahil olmayan oyuncular uzatmaların
hemen bitiminde sahanın diğer tarafına alınırlar ve taktik vermeye izin
verilmez.
39.7 Tüm oyuncular göz maskelerini takarlar ve hakem tarafından alınana kadar
oturma banklarında kalırlar. Göz maskeleri serbest atışlar sonuçlanana kadar
takılı kalmalıdır.
39.8 Her iki takımın sıralama listesinde bulunan ilk kişiler hakem refakatinde
sahaya girerek arka orta çizgi üzerine yerleştirilirler ve her oyuncu birer kere
atış atar. Hakem oyuncuyu takım adı ve numarası ile anons eder ve kimin ilk
atacağını söyler.
39.9 Yazı tura atışını kazanan takım ilk atışlarda atış ya da savunma yapmayı
seçer. Ikinci atışlar yer değiştirecektir (atış sırası diğer takıma girer) Bu
prosedür kazanan belli olana kadar devam eder.
39.10 Atış yapan oyuncunun penaltı yapması durumunda, atış sayılır ancak sayı
sayılmaz ve bu atış ayrıca başka bir penaltıya neden olmaz. Eğer savunma penaltısı olursa atış tekrarlanır ancak gol olur ise atış tekrarlanmaz gol kabul
edilir.
39.11 Bu sıralama, minimum oyuncu sayısının tümü bir kez atış ve savunma
yapma şansı elde edene kadar tekrarlanacaktır. Kazanan, takımlardan birinin
kalan atış sayısından daha fazla skor yapması ile ilan edilecektir.
39.12 Daha fazla sayıda gol atan takım kazanan ilan edilecektir
40 Ani Ölü Serbest Atışlar – Sudden Death Extra Throws
40.1 Serbest atışlardan sonra eşitliğin halen devam etmesi halinde ani ölü serbest
atışlar kazananı belirleyecektir. Oyun kuralları tüm ani ölü atışlarlarda
geçerlidir.
40.2 Serbest atışlarda yer alan oyuncular aynı zamanda ani ölü serbest atışlarda
da sıralama listesine göre yer alacaklardır.
40.3 Ani ölü serbest atışlardan önce, yeniden yazı tura atılacak ve ilk atışı
kimin yapacağı belirlenecektir. Her iki atıştan sonra, ilk atışı yapan takım
değişecektir.
40.4 Her iki takımın sıralama listesinde bulunan ilk kişiler hakem refakatinde
sahaya girerek arka orta çizgi üzerine yerleştirilirler ve her oyuncu birer kere
atış atar. Hakem oyuncuyu takım adı ve numarası ile anons eder ve kimin ilk
atacağını söyler
40.5 Yazı tura atışını kazanan takım ilk atışlarda atış ya da savunma yapmayı
seçer. Her iki atıştan sonra, ilk atışı yapan takım değişecektir. Ve bu
prosedür kazanan belli olana kadar devam edecektir.
40.6 Sıralama, minimum oyuncu sayısının tümü bir kez atış ve savunma yapma
şansı elde edene kadar tekrarlanacaktır. Kazanan, takımlardan birinin kalan
atış sayısından daha fazla skor yapması ile ilan edilecektir.
40.7 Atış yapan oyuncunun penaltı yapması durumunda, atış sayılır ancak sayı
sayılmaz ve bu atış ayrıca başka bir penaltıya neden olmaz. Eğer savunma
penaltısı olursa atış tekrarlanır ancak gol olur ise atış tekrarlanmaz gol kabul
edilir.
41 Maç Kağıdını İmzalama ve İtiraz Yöntemi
41.1 Maçın bitiminden hemen sonra her iki takımın antrenörleri, her iki hakem ve
maç kağıdının sorumlusu olan hakem maç kağıdını – score sheet – masada
imzalarlar. Eğer antrenör maçın bitiminden hemen sonra maç kağıdını – score
sheet – imzalamaz ise maçın sonucuna itiraz edemez.

41.2 Antrenörler maça itiraz edip etmeyeceklerini işaretlemelidirler. Itiraz turnuva
sorumlusuna ya da onu temsil eden kişiye yazılı bir şekilde maçın bitiminden
sonra yarım saat içinde itiraz ücreti ile birlikte sunulmalıdır. Itiraz ücreti
organizasyon komitesi tarafından belirlenecek ancak elli (50) euro’dan az
olmayacaktır. Itirazlar IBSA Protest formlarına ingilizce olarak yapılacaktır.
Itirazlar mutlaka itiraz edilen kural/ kurallar sayısını bildirmelidir. Itiraz özellikle
yalnış uygulanan kuralları içermeli ve oyun tesisinin niteliği ya da hakemlerin
atamalarına ilişkin olmamalıdır.
41.3 Teknik delege, turnuva direktörü ya da belirlenmiş bir temsilci itiraz edenlere
itiraz komitesinin, itirazı ne zaman ve nerede gözden geçireceğini bildirir. Tüm
katılımcılara yazılı itirazlarını destekleyecek kısa bir savunma konuşması
verilir. Itirazı destekleyecek herhangi bir bilgi protesto formu teslim edilirken
verilmelidir.
41.4 Itiraz komitesinin kararı nihaidir. Her iki takım itiraz komitesinin kararını
vermesinden en fazla 30 dakika sonra yazılı olarak bilgilendirilir. Itirazda
bahsedilen tüm bölümlere ilişkin bir yazılı bildiri yapılacaktır. Yazılı karar
komitenin kararı gerekçesini içerecektir. İtiraz edilen oyunun tüm sonuçları,
itiraz komitesi bir karara varana kadar korunacaktır.
41.5 Bir itiraz geçerli sayıldığı takdirde, depozito geri verilecektir Aksi takdirde, (a)
turnuva IBSA tarafından gerçekleştirilmiş ise ya da (b) IBSA tarafından
yapılmamış ise organizasyon komitesi hesabına kalacaktır.
KISIM H – HAKEM YETKİSİ VE GÖREVLİLERİN SUİSTİMALİ
42 Hakem Yetkisi
42.1 Güvenlik, kurallar, prosedürler ve oyun ile ilgili tüm hususlarda nihai kararı
hakem verecektir.
42.2 Bir takım ve resmi görevli arasında bir ihtilaf olması halinde, yalnızca takımın
baş antrenörü hakemle görüşebilir. Görüşme, yalnız oyundaki resmi arada ve
hakem antrenörün talebini kabul ettikten sonra gerçekleşir
42.3 Hakem, tartışmalı konuyu baş antrenöre açıklayacaktır.
42.4 Antrenörün açıklamayı kabul etmemesi halinde maç tamamlanacaktır.
Antrenör, organizasyon komitesinin verdiği IBSA protest formunu kurallarına
uygun olarak doldurarak oyuna itiraz edebilir.
42.5 İlk açıklamanın verilmesinden sonra, antrenör konuyu hakemlerle tartışmaya
devam ederse, oyun geciktirme cezası verilecektir. Takım Penaltısı – Oyun
Geciktirme (Delay of Game)

43 Görevlilerin Suistimali
42.1 Bir oyunda bir katılımcının, bir IBSA Yetkili Görevlisi tarafından yazılı
olarak IBSA Goalball Alt Komitesine rapor edilen herhangi bir hareketi, Alt
Komitenin bir sonraki toplantısında ele alınacaktır. Bu katılımcıya karşı
yaptırımlar, paragraf 53 te belirtildiği şekilde yapılacaktır