Branşlar

Yüzme

Yarışma

Madde 1 – Bu Talimatın amacı, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, İl veya İlçe Müdürlükleri ,

kuruluşlar ve spor kulüpleri tarafından düzenlenecek yüzme karşılaşmaları ile bu karşılaşmalara hazırlık amacıyla düzenlenen faaliyetlerin organizasyonu, yarışma sonuçlarının ve bu faaliyetler sonucunda takımların ve sporcuların elde etmiş oldukları derecelerin tescil edilmesi ile bütün bu faaliyetlerin uluslararası kural ve usullere uygun olarak yönetimi konusunda uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Talimat, yurt içerisinde düzenlenecek ulusal ve uluslar arası resmi ve özel Görme Engelliler Spor Federasyonu Yüzme yarışmalarıyla ilgili organizasyon, görev, yetki ve sorumlulukları, kulüpleri, yöneticileri, antrenörleri, hakemleri ve sporcuları kapsar.

Dayanak

Madde 3 –Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ nü,

Genel Müdür :Gençlik ve Spor Genel Müdürü’ nü,

İl Müdürlüğü :Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü' nü,

İlçe Müdürlüğü :Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü' nü,

Federasyon :Türkiye Görme Engelliler spor Federasyonu Federasyonu’nu,

Kulüp :Genel Müdürlük tarafından tescili yapılmış spor kulübünü,

Kuruluş :Görme Engelliler Spor Federasyonu faaliyeti sürdüren tüzel kişiliğe sahip özel veya

resmi kurum ve kuruluşu,

Federasyon Temsilcisi :Yarışmalarda, Federasyonu temsil eden yetkili kişiyi,

Baş Hakem : Yarışmanın uluslar arası kurallara göre oynatılmasından sorumlu hakemi,

Gözlemci :Yarışmanın görevli hakemlerini denetleyen kişiyi,

Hakem :Yarışmayı uluslar arası kurallara göre yöneten hakem lisanslı kişiyi,

Yönetici :Yarışmalardaki kulüpten sorumlu kişiyi,

Antrenör :Yarışmalardaki görme engelliler spor federasyonu antrenör lisansına sahip kişiyi,

Sporcu :Yarışmalardaki Görme Engelliler Spor Federasyonu sporcu lisansına sahip kişiyi,

IBSA :Tüm dünyada görme engelliler spor federasyonunu yöneten uluslar arası kuruluşu,

M.H.K :Merkez hakem kurulunu,

İl Temsilcisi :Görme engelliler spor federasyonu sporunu İl de temsil eden kişiyi,

Yarışma:Kulüp veya sporcuların bir yarışmada karşılaşarak sıralandıkları yarışmayı,

İfade eder.

Yarışma Sezonu

Madde 5 – Görme Engelliler Spor Federasyonu Yüzme yarışma sezonu Yönetim Kurulunca belirlenen tarihtir.

Yarışmalara Katılım

Madde 6 – Görme engelliler spor federasyonu faaliyetlerine katılacak takımların ve sporcuların çıkacakları sporcuların yapısı, özellikleri ile ilgili koşullar Federasyon tarafından belirlenir.

Yarışmalara Katılacak Sporcular

Madde 7 – Yarışmalara katılacak sporcularda aşağıdaki koşullar aranır;

a) O sezon için geçerli vizesi yapılmış lisansa sahip olmak,

b) Herhangi bir gerekçeyle karşılaşmalara katılmaktan men edilmemiş olmak.

c) Kendi kulübünden başka her hangi bir kulüp adına aynı sezon içerisinde resmi karşılaşmalara katılmamış olmak.

Yarışmalar:

Madde 8– Yarışma çeşitleri IBSA ve IPC tarafından belirlenen kategoriler çerçevesinde belirlenir. Yarışmalarda her konuda karar almaya teknik kurul yetkilidir. Reglamanlar teknik kurul tarafından ilan olunur.

Sonuçların İlanı

Madde 9– Uluslararası kurallara uygun olarak sona eren yarışmaların sonuçları Hakemlerin yarışma formlarını imzalaması ile kesinlik kazanır. Federasyon tarafından ilan edilir.

Ödüller

Madde 10–Türkiye Şampiyonalarında derece alan takımlara kupa ve bu takımların antrenör ve sporcularına ise madalya verilir.Kupa ve madalya törenlerine çıkmayan ve verilen kupa veya madalyayı protesto ederek eden kişi veya kulüpler Disiplin Kuruluna sevk edilirler.

İtirazlar

Madde 11– Yarışmalarda yüzme kurallarının uygulaması konusunda itirazda bulunabilirler.

Her türlü itirazın ilgili kurullar tarafından incelemeye alınması için, Federasyon tarafından organize edilen Yarışmalarda; belirlenen itiraz bedelini Federasyon Tertip Kuruluna veya Federasyonun banka hesabına yatırılması ile yapılır. Bu bedel yatırılmadan yapılacak itirazlar kabul edilmez ve incelenmeye alınmaz.

Cezalar

Madde 12 – Yarışmalarda, Talimatlara aykırı harekette bulunan sporcu, yönetici, hakem ve

antrenörlere; görev kapsam alanına bağlı olarak Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.

Milli Takım Kampı Aday Kadrosunda Yer Alan Sporcular

Madde 13 – Milli takım seçmeleri için Federasyon tarafından düzenlenecek Kamp kadrolarına

seçilmiş olan sporcular bu kapsamdaki faaliyetlere katılmak zorundadır. Davet edilmesine rağmen bu

kamplarla ilgili çalışma programına katılmayan sporcular, mazeretlerinin uygun görülmemesi halinde, Türkiye Görme Engeliler Spor Federasyonu Disiplin Kuruluna sevk edilirler ve kendilerine bir ceza verilene kadar Faaliyetlere katılmasına izin verilmez.

Yarışmalarda Uyulması Gerekli Hususlar

Madde 14 – Yurt içinde veya yurtdışında yarışmalara katılacak olan kulüpler,sporcular,yöneticiler örf ve adetlerimize uygun olarak, spor disiplini içerisinde Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmekle yükümlüdürler. Buna aykırı davrananlar Türkiye Görme Engeliler Spor Federasyonu Disiplin Kuruluna sevk edilirler.

Dopingle Mücadele

Madde 15– Yarışmalarda yer alan her sporcu ve antrenörü, Uluslararası Paralimpik Komitesince belirlenen doping talimatlarını ve cezalarını bilmek zorundadır. Görme Engelliler Spor Federasyonu yarışmalarda habersiz doping kontrolü yapabilir.

Talimatta Yer Almayan Hususlar

Madde 16– Yarışmalarda bu talimata yer almayan hususlar çıkması halinde, Federasyon temsilcisi, teknik kurul veya Başkanlık yetkilidir. Bunların kararları kesindir.

Yürütme

Madde 17 – Bu Talimat hükümlerini Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı yürütür.